امتحان ,نبودنتان ,آدمها ,امتحان نکنید ,نبودنتان امتحان ,نبودنتان امتحان نکنید

آدمها را با نبودنتان امتحان نکنید....

همه به هر شرایطی که پیش رویشان باشد عادت میکنند

هر چقدر تلخ!

هر چقدر سخت!

فقط این شما هستید که به امید جای خالیتان برمیگردید

و با چشم هایی مواجه میشوید که دیگر ذوقی به برگشتنتان ندارند

برای امتحان آدمها کافیست موقع رفتن ببینید کسی سد راهتان میشود یا نه

ولی با گرفتن خودتان از آنها تنها به نبودنتان عادتشان میدهید

و دیگر جایی را برای بازگشت خود نمیگذارید....

منبع اصلی مطلب : دل نوشته
برچسب ها : امتحان ,نبودنتان ,آدمها ,امتحان نکنید ,نبودنتان امتحان ,نبودنتان امتحان نکنید
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : آدمها را با نبودنتان امتحان نکنید...