میتونه

وقتی آدم  چیزی رو فهمیده

دیگه نمیتونه ندونه!

میدونی چیه؟!

آدم میتونه نخواد

میتونه نره

میتونه بمیره

میتونه سکوت کنه

میتونه بخوابه

میتونه خودشو حبس کنه

اما نمیتونه وقتی یه چیزیو فهمید دیگه نفهمه...

مثل اینکه من فهمیدم چقدر بدون من حالت خوشه...

منبع اصلی مطلب : دل نوشته
برچسب ها : میتونه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : وقتی آدم چیزی رو فهمیده باشه....